J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Durban, 30 juni 1939

SS. Springfontein

30 Juni 39, Durban (Natal)

 

Beste Menno,

Al je brieven ontvangen, gelezen, herlezen, stuk gelezen. Ik ontving bericht van je 1 in Mombasa 2 in Beira, 3 in Durban. Over een goede twee weken ± 16 juli zijn wij (twee dagen te laat) in Kaapstad.

We gaan van hier terug naar Lourenço Marques en houden dan wéér in Durban en dan 1 Port Elisabeth, 2 East London, 3 Kaapstad.

Als er iets ten bate van Romein geteekend moet worden, teeken ik graag. Wat een stom en gemeen zeug.

Praat me niet van verarming des levens! Ik voel me verlaten en berooid. En of Zafr. veel zal kunnen geven? Toch vast een vergoeding van wat ik mis.

Van Eddy een brief over Gilles, met blijken van ontstemming over jouw stilzwijgendheid.

Ik heb ± 50 blaadjes in heel korte aantek. gemaakt en ik hoop daar iets in de geest van mijn Portugeesche reisindrukken van te kunnen maken.

Er waren hier journalisten aan boord om mij te interviewen, maar ik heb ze godlof ontlopen omdat ik al van boord was.

Aty heeft hier ook een aanbieding gekregen voor een vrouwenrubriek genre Dagboek Weekblad. Dit is financieel van belang.

Wat zou het heerlijk zijn, als je nadat wij geinstalleerd zijn, hier aan je roman kon komen schrijven, ver van alles, geheel voor je werk.

Beleven doen we niets. Op zoo'n boot ben je alleen met je zelf bezig, want aan je medereizigers heb je niets.

Slauerhoff's laatste reis was op deze Springfontein. Ik zie hem in de Doktershut en het hospitaaltje scharrelen. De administrateur (een geschikte echte toffe Amsterdamsche jongen) heeft hem gekend. Ik hoop alle Zondagsche Vaderlandse te Kaapstad te vinden.

Durban is een Amerikaansche stad, lelijk, maar nogal gezellig en zeer bont.

Hoe gaat het met de zadelmakerij, waarvan wij beiden zulke kostelijke producten mee naar Zafr. voeren.

In Beira maken de negers heel aardige eenvoudige houten doosjes. De administrateur zal er twee bij Nini afgeven, 1 voor haar, 1 voor jou, zij zorgt dan wel dat het bij je komt.

Met heel veel liefs van ons vieren aan Ant,

een stevige hand van je Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie