J. Greshoff
aan
Menno ter Braak

Beira (Mozambique), 22 juni 1939

SS. Springfontein

22 Juni 39, Beira (Mosambique)

 

Beste Menno,

Mijn hartelijken dank voor je brief. Ik ben blij, dat de zaak met Het Vaderland nu over is. Vooral om der wille van de geschreven overwinning van het fatsoen.

Dat door dit alles echter de bot nog meer vergald werd, spreekt vanzelf: het ware Vaderlandsche Animo is niet meer aanwezig.

Ik zou (maar háást is er niet bij) graag de Fr. rubriek weer terug hebben.

1o omdat ik graag over Fr. litt. wil blijven schrijven (e.a. om de boeken te kunnen krijgen.

2o omdat in mijn bijzond. omstandigheden 20 gld per maand vast niet te versmaden is.

Ik schrijf met gelijke post enkele woorden aan Schilt. Misschien kun je naar aanleiding daarvan de zaak nog eens te sprake brengen. Ik dicteerde in Post Soedan voor het Holl. Weekbl. klein stukje over de novellen van V.E. Vriesland. Aty, die gewoonlijk veel voorzichtiger is dan ik, vond er niets in. Ik ook niet. Heb jij het gelezen?? Vriesl. schreef hierover aan het Holl. Weekbl. het ingesloten briefje. Het is mij onbegrijpelijk. Is ZEd taboe? Ik heb geen oogenblik de bedoeling gehad hem te beledigen of in zijn eer en goede naam aan te tasten!!!

Verder geen nieuws. Wij zakken langzaam af naar het koude zuiden. Als wij in Kaapstad komen is het dik winter!

Maar naar, dat we nu eens van gedachte kunnen wisselen over Gr.N. Ik ontving heden 22 het no. van 1 Juni en eer jij er een meening over zeggen kan is het bijna augustus!!!

Heel veel liefs van Aty en ons allen

Veel handen geheel je

Jan

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie