Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 20 juni 1939

Den Haag, 20 Juni '39

 

Beste Jan,

Zoojuist je brief uit Mombasa. Vermoedelijk voor definitief bezoek aan dit oord gepost, want er blijkt nog niet uit, dat je mijn brief naar dit oord hebt ontvangen. Dank voor al de tijdingen uit Port-Soedan, Aden! Dat je den invloed van den afstand ondergaat, bevreemdt mij niet; ik ben daar zelf ook uiterst gevoelig voor, en zelfs voor geringere afstanden.

Veel nieuws heb ik ook niet, nadat ik je naar Beira schreef over den uitslag van het conflict Nijgh (dewelke nog steeds geterrasseerd). Alles gaat zoo'n beetje zijn gang. De Lang heeft voorloopig een uiterst laag toontje gezongen, maar of dat zoo zal blijven moet ik afwachten. Inspireeren doet Het Vad. mij geenszins meer. Ik droom van een roman, maar daarvoor heb ik een half jaar vrij noodig. En onderwijl vos ik aan de vertaling van Rauschning, die wel opschiet, maar onafzienbaar is. Voor September neem ik dan ook geen vacantie. Misschien gaan we dan nog een weekje naar Londen, aangenomen, dat er geen crisis of oorlog is juist dan.

Romein is prof. te Amsterdam geworden, en de armzaligen doen nu moeite om hem door Slotemaker toch nog te laten wippen, door de Kroon te laten weigeren de benoeming goed te keuren. Holland op zijn aller(s)malst. Wij voeren tegenactie.

Ik mis zeer je inspireerende briefjes uit Brussel! Eigenlijk is dit vertrek toch voor mij (evenzeer als voor jou?) een verarming van mijn leven, die, hoop ik, allerminst definitief zal zijn. Verder zijn wij niet onwel, het is mooi weer, en zelfs warm. De vertaling berooft mij van mijn tijd om te lezen.

Deze brief gaat volgens het lijstje naar Durban. Daarna zijn jullie, als ik het wel heb, tot Kaapstad onbereikbaar. Ik hoop je daarheen spoedig te schrijven.

Groet Aty en de jongens zeer hartelijk van ons beiden,

voor jezelf een hart. hand van je

Menno

 

Laat mij event. weten, of je behalve dezen brief, ook mijn brieven te Mombasa en Beira in handen kreeg! Het is alles zoo uiterst onwaarschijnlijk!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie