J. Kraus
aan
Menno ter Braak

20 juni 1939

Echternach, 20 Juni '39

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

ik ontving, hier, bijgaand ‘Richtsnoer’, met verzoek tot medeonderteekening, van den heer van den Bergh en met verzoek het U toe te zenden. De bedoeling zal zijn, dat een der twee exemplaren, mede door U onderteekend, aan ons wordt teruggezonden.

Met vriendelijke groet

dr.

J. Kraus

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie