Briefwisseling Menno ter Braak - J. Kraus

Menno ter Braak
aan
J. Kraus (Den Haag)

9 mei 1939

9 Mei 1939

 

Den Hooggel. Heer

Prof. Dr. J. Kraus

Nassauplein 35

's GRAVENHAGE

 

Hooggeleerde Heer

Het lijkt mij wenschelijk, U als commissaris van Het Vaderland te doen toekomen ingesloten copie van een correspondentie, gevoerd tusschen de heeren Swart en Nijgh eenerzijds en ondergeteekende anderzijds. Deze correspondentie heeft mij aanleiding gegeven nader te overwegen wat mij thans te doen staat, aangezien ik het schrijven van den heer Nijgh slechts indirect wenschte te beantwoorden door het onmiddellijk indienen van mijn ontslag als redacteur Letteren en Kunst van Het Vaderland.

Alvorens mijn gedragslijn in deze aangelegenheid echter verder te bepalen, zou ik gaarne van U vernemen, of U in dit verloop van zaken aanleiding vindt van Uw meening te doen blijken of eenige stap te ondernemen.

met de meeste hoogachting

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie