Briefwisseling Menno ter Braak - De Kring

De Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 18 februari 1926

Groot bal-masqué, op zaterdag 27 febr. 10 uur in café Former. Leiding van den Hr. Willij Bosboom, directeur Jardas. Ongecostumeerd geen toegang. De zaal versierd door de schilders Buning, Scharm en Wouters. Prijzen door eenige schilders beschikbaar gesteld. Champagne bar, Jasz-band. Souper om 2 uur à f. 1.75 vóór 12 uur 's ochtends op den 27 febr. bij café Former te bespreken. Ieder lid mag 2 personen introduceeren à f. 2.20 per persoon. Volgens politie verordening moet diploma vertoond worden: dus zonder diploma geen toegang.

Dinsdag 23 febr. 9 uur een inleiding over de economische positie van den kunstenaar door den heer J.W. [onleesbaar]. Er wordt gerekend op een geanimeerde discussie.

Ir. Jan Gratama B.I. secr. en waarn. penningmeester. Olympiaweg bij het stadion. Bouwkeet H.A.G.A. Telef. 26451

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie