De Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 24 februari 1926

Zaterdag 27 febr. van 10-6 uur bal-masqué in 3 zalen van Former. Leiding Willy Bosboom. Champagne-bar. Prijzen voor het mooiste kostuum enz. Souper om 2 uur à f. 1.75 vooruit bij Former te bespreken 27 febr. 's morgens. Ieder lid mag twee personen introduceeren. Introductiekaarten te bekomen 26 febr. van 2-5 bij Former, 27 Febr. van 2-5 bij Johan Buning, Damrak 24, dagelijks bij Jan Gratama Olympiaweg van 9-12 à f.2,-. Telefoon 26451. Entree op vertoon van lidmaatschapskaart of introductiekaart + 40 ct voor de belasting. Zonder kaart geen toegang. Nog niet betaalde contributie opsturen aan Jan Gratama Bouwkeet H.A.G.A. Olympiaweg bij het stadion. Gemeente Giro G 260.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie