K.F. Proost
aan
Menno ter Braak

Zwolle, 2 maart 1926

Zwolle 2 Mrt. 26

Amice,

Ik dank je zeer voor de moeite die je met de verzen genomen hebt en ben je zeer erkentelijk daarvoor. Je meening deel ik volkomen, maar ik wou zoo graag die verzen gezien hebben door een die er helemaal buiten staat en ze leest geheel onafhankelijk van de persoon. - Ken je iemand dan is het altijd [onleesbaar].

Bovendien vind ik verzen beoordeelen, blijkbaar net als jij een moeilijke zaak. Nog niet zoozeer of ze wat zijn of niet zijn; maar of er wat in zit.

Deze dichter, je zag het soms, is nog jong, hoewel niet zeer jong. Ik [onleesbaar] hem jullie oordeel mee en hij kon daar zelf ook wel mee accoord gaan.

Hij is over de leeftijd heen, waarin de leus is: dichter of het water in.

Ben jijzelf aan dingen bezig? Schrijf eens wat van langeren adem.

beste groeten

t.t.

K.F. Proost

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie