De Kring
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 15 maart 1926

Dinsdag 16 maart 8 uur lezing v/d Hr. Mr. M. Nijhoff over: nieuwe geluiden in de Ned. Letteren: in Hotel American ingang Marnixstraat. Deze lezing voor de Amst. Studentenvereeniging voor sociale lezingen is toegankelijk voor alle kringleden op vertoon van deze convocatie. Na afloop ± 11 uur groote réunie op de kring café Former. Gelegenheid tot dansen.

Dinsdag 30 maart 9½ uur voordracht v/d Hr. Rensburg over: het rijk van den graal in de litteratuur en de architectuur voorheen, thans en in de toekomst. Toegelicht met schetsen..

Zaterdag 20 maart 2 uur Ivo Pumonnius marionetten theater. Directeur en leider Ernst Ehlert

[handgeschreven toevoeging op de voorzijde van de briefkaart door Ter Braak:]

levende ets of litho
geen beeldende kunst
wel muziek
geen democratie

Fritz Lang schilder

‘Steeds staat hem het beeldvlak voor oogen’

(het dramatische punt is het essentieele)

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie