Briefwisseling Menno ter Braak - F.J. Krop

F.J. Krop
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 10 februari 1930

Rotterdam, 10 Februari 1930

Zeer geachte Heer,

Als ik goed heb gelezen en ook Marcel goed heb verstaan, dan heeft de film-specialiteit S.M. Eisenstein zich zeer duidelyk uitgelaten omtrent het propagandistisch doel van de Russische films; terwyl hij tevens moet hebben gezegd, dat alleen díe films van het buitenland, die de atheïstische propaganda konden dienen, in Rusland werden getolereerd.

Ik zou echter gaarne van U, die aanwezig waart, de juiste bewoordingen willen vernemen en zou U dan ook zeer dankbaar zijn, indien gy die aan Marcel wildet medegeven.

Bij voorbaat myn hartelyken dank.

Met vr. gr. en de meeste hoogachting,

Uw dw.

F.J. Krop

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie