van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 12 februari 1930

Arnhem 12 Februarie 1931.

De Heer Dr. M. ter Braak

Beukelsdijk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Dank voor Uw briefje; de bestelde ex. zult U intussen hebben ontvangen.

Ingesloten zend ik U een uittrekseltje uit de exploitatierekening, waaruit U ziet dat er al een kleinigheid te verdelen valt, een mooi resultaat. Behoudens de nog te maken bindkosten is dus de rest van de opbrengst winst; een gedeelte van de op 1 Jan. nog aanwezige voorraad is al uitverkocht, hoeveel presies kan ik op 't ogenblik niet nagaan, daar wij door de balanswerkzaamheden met de gewone administratie wat achter zijn.

Ik zal 't prettig vinden over een paar weken het manuscript van uw roman te krijgen, ben erg benieuwd!

Met vriendelike groeten,

gaarne Uw

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie