van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 13 februari 1930

Arnhem, 13 Februari, 1930.

Den Heer Dr. M. ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Door middel van Buning heb ik de carnavalsfoto uit Mainz te pakken gekregen. De reproduksie van Bosch kan ook hy my niet bezorgen. Er is nog één kans, dat ik deze laatste toch nog machtig wordt; mislukt ook die, dan moeten wy maar met andere genoegen nemen.

Ja, die verschillende oordelen over Hinne R. zyn niet onvermakelik; men zou byna een psychologiese studie op grond ervan kunnen maken!

De proeven van het ‘Carnaval’ hoop ik U spoedig te kunnen zenden.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie