Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 27 februari 1930

Rotterdam, 27 Febr. 1930

N.V.VAN LOGHEM SLATERUS' UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Gisteren verzond ik de gecorrigeerde proeven aan Uw adres. Ik ben dankbaar voor Uw voortreffelijken zetter, die mijn moeite tot een minimum beperkte. Toch zou ik, daar ik tusschen mijn werk één en ander heb moeten doen, nog gaarne even een gecorrigeerde proef van het geheele boek zien, ten einde nog even op kleinigheden te letten, die nu eenmaal gemakkelijk voorbij worden gezien. Is dat mogelijk?

Het omslag zendt U mij zeker dezer dagen ook wel even in proef?

Dr. Donkersloot schreef mij onlangs, dat ik de trilogie van Gerversman ter bespreking zou ontvangen voor het Critisch Bulletin. Ik ontving echter nog niets. Zou het niet mogelijk zijn, dat ik Zweig's ‘Fouché’ ter recensie ontving? Ik interesseer mij, uit hoofde van mijn dubbele functie van litterator en historicus, juist bijzonder voor deze biografische mengproducten.

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie