van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 1 maart 1930

Arnhem 1 Maart 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

De proeven zend ik dadelik door om revisie, die U binnenkort wel bereiken zal.

Ik wachtte nog even met de omslag, omdat ik de hoop op Bosch' reproduktie nog niet geheel had opgegeven. Nu heb ik de knoop maar doorgehakt; proef zend ik U nog toe.

‘Fouché’ is reeds door dr. Wolf besproken, U doet 't best U rechtstreeks tot Donker te wenden met bepaalde wensen, daar hij de distributie regelt. Reeds 10 Febr. verzocht ik Brusse U een ex. van Gerversman's trilogie te zenden, welk verzoek ik heden herhaalde. Ontvangt U 't niet, dan zoudt U hem misschien even kunnen opbellen.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie