van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 5 maart 1930

Arnhem 5 Maart 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Tegelijk hiermee zend ik U weer enige vellen in revisie. Zou 't geen overweging verdienen de afzonderlike titels voor de hoofdstukken te laten vervallen en alleen elk nieuw hoofdstuk op de rechterpagina te laten beginnen? Het te gebruiken papier dikt nogal erg op (ik moest voor dit incourante formaat wel een partij tegelijkertijd voor enkele andere boeken laten aanmaken) en 't lijkt mij beter het boek niet dikker te maken dan nodig is.

Zo juist ontving ik de cliché voor de omslag, waarvan U spoedig proef krijgt.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie