Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 5 maart 1930

R'dam, 5 Maart 1930

N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Revisie-vellen heb ik ontvangen. Ik zal ze na het geheel te hebben doorgezien, zoo spoedig mogelijk aan U retourneeren. In deze vellen is practisch niets meer te veranderen.

Met Uw voorstel om de afzonderlijke titels te laten vervallen, ga ik natuurlijk geheel accoord, indien dit practische voordeelen oplevert. Alleen wordt het dan niet duidelijk, dat de beide citaten voor hfdst. 1 en 7 bij die hoofstukken speciaal behooren; maar dat blijkt tenslotte wel uit den tekst. De wijzigingen in de pagineering, die daardoor ontstaan, worden zeker wel automatisch door den drukker aangebracht?

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie