van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Arnhem, 19 maart 1930

Arnhem 19 Maart 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

In goede orde heb ik de proeven ontvangen; ik heb ze aan de drukker overhandigd om af te drukken, zodat het boek in de loop der volgende maand verschijnen kan.

Uit het model dat de drukker maakte, bleek, dat het boek toch niet te dik wordt, zodat ik de franse titels maar heb laten staan.

Tegelijk hiermee zend ik U een eerste proef van de omslag. De rugtitel moet natuurlik ook in kader, zodat het gedrukte ook de indruk maakt van door te lopen. Verder dacht ik de titel in rood te drukken, omdat 't nu wat saai is. Gaarne ziet ik de proef met Uw opmerkingen terug.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie