Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 20 maart 1930

Rotterdam, 20 Maart 1930

N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Ingesloten de proef van het omslag terug, dat mij bij uitstek goed bevalt! Slechts een paar opmerkingen:

1o Het is toch zeker Uw bedoeling, dat de kaderlijn wordt zooals ik aangaf? Waarbij dus de twee verticale lijnen vervallen. Dan harmonieert de text met de plaat.

2o Uw idee, om de titel rood te laten drukken, lijkt mij zeer geslaagd. Zou het geheel ook niet nog meer spreken, wanneer het papier niet geel, maar glanzend wit was? Ik denk, dat dan de maskers nog scherper zullen uitkomen.

In het algemeen geloof ik, dat deze photo zeker geen minder effect maakt dan het Carnaval van Bosch; en ik heb eenige hoop, dat althans 5 menschen in het land bedrogen uit zullen komen, daar zij een boek over carnavalsgebruiken in Venlo verwachten.

Ik hoop dus de auteursexemplaren de volgende maand van U te ontvangen. Wilt U er nog 5 stuks bij doen (totaal dus 20 ex.) voor mijn rekening? Als ik het wel heb, worden die tegen kostprijs berekend?

m.v.gr.,hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

N.B. Ik heb nog eenige bladen en tijdschriften, die U waarschijnlijk niet als regel met recensie-ex. vereert, maar waarvan ik eenig resultaat verwacht. Stelt U er prijs op die te ontvangen?

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie