van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 21 maart 1930

Arnhem 21 Maart 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

De omslag-proef ontving ik in goede orde. Ik heb nu nog een proef op wit papier laten maken, weifel ik, dan zend ik ze U door.

Tegen dat het boek gereed is, zal ik U een lijstje van bladen zenden, waarvan ik een recensie-ex. denk te zenden; U kunt dit dan aanvullen, c.q. wijzigen.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie