Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 20 februari 1930

R'dam, 20 Febr. 1930

Zeer geachte Heer v. Tricht

Tot mijn spijt vergat ik, bij de proef van ‘Het Carnaval der Geloovigen’ aan te teekenen, dat ik er graag 5 losse vellen van zou ontvangen. Is dat nu nog mogelijk? Ik zou U voor toezending zeer erkentelijk zijn. Anders wil ik graag nog een nummer van De Stem hebben. U verrekent het wel met mijn honorarium.

Vel 2 van het boek heb ik gecorrigeerd. Ik laat het maar liggen, tot ik de rest krijg.

Met zeer veel genoegen las ik op den omslag van het Critisch Bulletin de staalkaart van opinies over ‘Hinne Rode’!

m.v.gr., hoogachtend uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie