Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 21 januari 1930

Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 131b

21 Jan. 1930

N.V.VAN LOGHEM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Natuurlijk heb ik principieel volstrekt geen bezwaar tegen de publicatie van een hoofdstuk in ‘De Stem’, integendeel. Mijn bezwaar gold slechts de terminologie. Kan ik die in een kleingedrukte samenvatting van een halve pagina even aanduiden, dan ben ik gaarne bereid, aan de redactie een deel ter publicatie af te staan.

Mij persoonlijk is dan het liefst ‘Het Carnaval der Geloovigen’. Ik heb desgewenst een doorslag van het manuscript voor het zetten; maar misschien is dat niet noodig, als dezelfde drukker over beide gaat. Waarschijnlijk is het Maart-nummer dan aangewezen?

Wilt U mij nog even laten weten hoe U deze zaak regelt? Kunt U het verder voor mij met de Redactie afwikkelen, of moet ik mij eerst nog met den heer Coster in verbinding stellen?

Omtrent de reproductie heb ik niets meer te weten kunnen komen. Hoe komt het, dat men op De Telegraaf de afkomst van het cliché niet kan meedeelen? Ik hoop dat U nog succes zult hebben.

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie