van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 22 januari 1930

Arnhem, 22 Januarie 1930.

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131B

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Dank voor Uw brief. Een duplikaat van dat hoofdstuk is niet nodig, daar de drukker dezelfde is. Wilt U zich hierover verder nog even met de heer Coster verstaan, vooral met 't oog op het nummer, waarin de publikatie het best geschiedt? Het is nog in Delft.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie