Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak [17 februari 1930]

[1. ontbreekt]

 

2. Thans denk ik over terugkomen, al valt het me zwaar, maar het geld is op.

In Palma vond ik het laatste Liga-nummer. Ik kan je niet zeggen hoeveel plezier het me deed, zoover van huis de mij nieuw gevonden gebeurtenissen van de Liga te lezen. Jullie hebt je prachtig [gestemd]! Wat de Ve matinée betreft, ik hoop voor Joris en Mannus van harte dat het een succes geworden is, maar op grond van de kiekjes heb ik 'm wel een beetje geknepen. Maar je weet, dat zegt niets. Daarop afgaande zou bv. de Spaansche film ook film zijn. Om je van dit laatste eenigszins op de hoogte te brengen, zend ik je eenige uitknipsels van de ‘Vanguardia’ (Barcelona). Het eerste is het verslag van een pas opgerichte Filmclub, niet waar natuurlijk. Madrid heeft er nl. zoo een. Wat ze opvoeren, heet bij ons achterbuurt bioskoop. Het andere is een bericht van onze vriend Mosjukine, alias Julien Solère

 

Dit volk leeft net zo primitief als de Papoeas

 

3. - Zuster Veronica, in de wereld Keetje Smit -, meldende zijn a.s. bruiloft. Zoo stupide is echter de Spaansche berichtgeving, dat ze twee berichten van zijn bruiloft vlak onder elkaar plaatsen, maar beide...met een verschillende vrouw! Hij zal dus wel met geen van beide trouwen of, wat aannemelijker is, met beiden ‘in het geheim’ getrouwd zijn. In het tweede bericht troost de krant zijn lezeressen met het vooruitzicht op een spoedige scheiding! Het derde bericht meldt dat Pirandello in zijn ‘6 Persons’ zelf de hoofdrol zal spelen. Leve de avantgarde! (Het blad ‘Lavanguardia’, waar dit uit is, heeft natuurlijk met avantgarde niets te maken.) Die leeft alleen in de Catalaansche letterkunde, en hoe! (Catalaansch is voor ons makkelijker dan Spaansch). - Groet overigens de overige Liga[-en]thousiasten hartelijk van me. Ik zie en doe zooveel, dat de tijd tot schrijven me ten eenenmale ontbreekt. Ik leef voortdurend in zeven hemelen. De val op aarde zal diep zijn!

Hart groeten,

t.t. Henny S.

 

Hier is de beroemde begrafenis der [één woord onleesbaar] van de katten door de ratten in byzantijnsch [be]eldhouw[kunst] op afgebeeld, maar dank zij de [één woord onleesbaar] kaart zie je er net niets van.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie