Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 26 februari 1930

26 II '30

 

B.M.

Voor het goede verloop der H.B. vergadering op Zaterdag a.s. 2½ in Americain, waar jij en Huyts verwacht worden, vraag ik je even grondig onderzoek in zake der films-Richter, voozoover Rotterdam daarbij betrokken is.

Mij is hieromtrent het volgende bekend: 1. een brief van Richter aan mij, waarin bevestigd werd, dat de films ll, Donderdagmorgen met de aangegeven trein zijn verzonden. Waarschijnlijk zijn deze films aan de grens toch opgehouden, aangezien v. Ravesteyn de aangegeven trein heeft opgewacht, doch de films waren niet aangekomen. Utrecht had echter reserve-programma en was op de hoogte. 2. Van van Ravesteyn kreeg ik daarna bericht, dat de films Vrijdagmorgen waren aangekomen, ingeklaard (van het bedrag, f.7.43, vroeg hij van de Ned. Filmliga restitutie) en onmiddellijk doorgestuurd naar Huyts, Corso Cinema, Koolsingel, Rotterdam, waar zij dus, Vrijdagmiddag vrij van rechten moeten zijn aangekomen. Wat is daar nu sedert mee gebeurd en hoe is het te verklaren, dat noch Rotterdam noch Arnhem hebben kunnen draaien, terwijl er ook niet noch bij van Ravesteyn, noch bij Franken, noch bij mij b.v. Zaterdagmorgen geïnformeerd is?

Je stukje over Richter met veel plezier gelezen. Schrijf jij ook de critiek op de laatste matinee in het blad? Heb je voorts het verslag van de vergadering met Staveren gelezen en het voorstel van Mevr. Elzinga om een bioskoop voor mannen (met schunniger films) en een voor vrouwen te maken? Reuzen-journaal. Ik heb meer trouwens. Ik heb gisteren volle acht uur in het paleis voor Justitie gezeten, schitterend pleidooi van Romme tegen de Bioskoopbond. Er is ontzaglijk veel naar voren gekomen, waarvan wij zelfs het bestaan niet wisten. Franken zal voorts aan de Keukelaire schrijven of hij 7 of 14 Maart klaar kan zijn. Hij wenscht ook te bedanken als Buitenlandsch Vertegenwoordiger, ten 1 omdat hij nu hier zit, 2 omdat het bedrijf hem als vertegenwoordiger van Uitkijk en Filmliga moeilijkheden in de weg legt. In ‘vrij’ verband wil hij echter voor de Filmliga blijven werken. Wordt ook alles Zaterdag behandeld. Kom zoo vroeg mogelijk!

Wat de finantieën betreft, ik zal de f.73.60 voorloopig van Amsterdam vragen. Ik heb echter van de Nederlandsche Liga tegoed, tot 15 Februari f. 24.10, voor sigaren en St/Nicolaas Clausen (het cadeau voor Jo heeft Amsterdam betaald) en voorts ontelbare interc. telefonen, telegrammen en expresporti. Kun jij me daarvoor Zaterdag een cheque meenemen, liefst op Gem. Giro. S. 3969.

Tot ziens dus. Mocht er nog iets zijn, bericht me dan van te voren. Ik heb ook van Ravesteyn en Pelster officieel van de vergadering laten weten.

t.t. in haast

HennyS

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie