Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Rotterdam, 25 oktober 1929

Rotterdam 25 Oct.1929

 

B.H.

Hierbij de bloemlezing uit Coster en tevens mijn inleidend artikel. Zooals je zult zien, heb ik het kort gemaakt en me vooral bepaald tot het principieele van het essay. Het leek me beter daarop den nadruk te leggen, dan op allerlei vluchtige verschillen tusschen de bijdragenden, waarover in dit kort bestek toch niets behoorlijks is te zeggen. Intusschen, moet er bepaald nog iets van dien aard bij, dan hoor ik dat nog wel, even?

Vanavond eindelijk telegram van Pelster, dat het theater in de krant kan. Kijk dus Zaterdagavond maar; ik heb zoo juist alles verzonden. Nu begint de eigenlijke krachttoer pas! Tracht Bon eens te instrueeren, en probeer mevr. Mendes te bereiken voor de penningen.

Ik zit vanaf Zondag in Eibergen. Houd me vooral van den gang van zaken op de hoogte!!

hart. gr., ook aan Isabell,

je Menno ter Br.

 

Heb jij die kiek in de Gulden Winckel gezet?

 

Zend s.v.p. een ex. van ‘Filmliga’ naar Eibergen!

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie