Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers-Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 29 januari 1930

R'dam, 29 Jan. '30

Zeer geachte Heer v. Tricht

Ingesloten een foto uit De Telegraaf van 29 (ochtendblad) Jan., die ik juist bespeurde. Iets dergelijks zweeft mij voor den geest, als uw pogingen inzake Hier. Bosch mochten mislukken.

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie