Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 10 februari 1931

R'dam, 10 Febr. '31

Zeer geachte Heer van Tricht,

Zoudt U mij, zoo mogelijk omgaand, één gebonden en één ingenaaid exemplaar van het Carnaval willen toezenden? Bij voorbaat mijn dank.

Mijn roman is op een oor na gevild. Het oor kost echter meer tijd dan ik dacht, omdat ik aan de griep leed, en nogal flink. Ik reken er echter op, over twee weken klaar te zijn, kan U dan spoedig het manuscript zenden.

Blijft er in de belangstelling voor het Carnaval nog eenige constantheid?

m.v.gr., hoogachtend

Uw dv.

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie