Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 24 februari 1931

Rotterdam, 24 Febr. 1931

N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Hierbij deel ik U mede, dat mijn roman sedert eenige dagen af is, zoodat ik U het manuscript kan toezenden, nadat het door eenige vrienden is gelezen.

Ik zal U het exemplaar, waarover ik het eerst kan beschikken, aangeteekend toezenden; U kunt het dan op uw gemak lezen en U kunt mij dan even laten weten, wanneer wij ten Uwent de uitgave kunnen bespreken.

Voor uitgave in het voorjaar is het natuurlijk toch te laat, zoodat bijzondere haast zeker nu niet noodig is. Ik zou trouwens vooraf eenige fragmenten in tijdschriften willen publiceeren.

Uw afrekening van ‘Carnaval’ heb ik in dank ontvangen. Denkt U nog over een herdruk, als de voorraad uitgeput mocht zijn?

m.v.gr., hoogachtend,

Uw dv. Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie