G.A. ter Braak-Huizinga
aan
Menno ter Braak

Eibergen, 27 februari 1931

Eibergen, 27 Feb. 1931

 

Beste Menno.

In een onbewaakt ogenblik heb je oom Jan en tante Lize uitgenoodigd met je trouwen in Berlijn te komen. Daarover is nog steeds geen beslissing gevallen. Vanmorgen spraken wij ze in Lochem en daar deelde oom Jan mee dat hij er sterk over dacht naar Berlijn te gaan als ik meeging, dan wou hij mij inviteeren. Eigenlijk hangt de beslissing dus van mij af en daar Gerda plan heeft mij te bewerken en toch te komen, wil ik graag mijne houding bepalen.

Natuurlijk is de invitatie aantrekkelijk genoeg om niet zonder meer terzijde gelegd te worden, maar al betaalt oom Jan het, dan vind ik het toch een heele uitgaaf, wat hem trouwens ook eerst had afgeschrikt: hotel komt er natuurlijk ook bij. Dat gaat echter verder buiten jou om. Wat ik eigenlijk weten wou is dit: zou jij het aardig vinden als oom Jan, tante Lize en ik je huwelijk bijwoonden? Op deze vraag behoor je natuurlijk bevestigend te antwoorden, maar ik zou mij best kunnen voorstellen dat het je eenigszins zou bezwaren al deze ouden van dagen met meer of minder provinciale allures alleen in Berlijn onder je hoede te moeten nemen. Want je hebt er natuurlijk al genoeg aan je hoofd en van de ‘Neven’ van je a.s. familie wordt veel gevergd. Wegen deze bezwaren op tegen het genoegen een deel van je familie (ander geslacht) te zien deelnemen aan je huwelijksfestijn?

Denk er nog eens over en zeg mij hoe je er over denkt. Wanneer je niet zoo buitengewoon enthousiast bent over het plan, schrijf ik natuurlijk niet in dien geest aan oom Jan en tante Lize, maar dan bedank ik voor de invitatie (die ik in elke geval bizonder hartelijk vind) en dan zal het er wel bij blijven dat zij ook niet komen. Ik moet echter wel over eenige dagen antwoorden. Komt Gerda den volgenden Zaterdag 19.23 in Oldenzaal? Dan verwacht je daar dus de auto. Mooi dat jij er net een kwartier eerder kunt zijn.

Met onze hartelijken groeten, ook aan Truida

Moeder

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie