Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 6 maart 1931

Rotterdam, 6 Maart '31

Zeer geachte Heer van Tricht

Tot mijn spijt kon ik U niet reeds deze week het manuscript van ‘Hampton Court’ zenden, daar ik het eene exemplaar steeds nog niet terugontving. Thans stuurt mej. de Roos U uit Voorburg het andere, aangeteekend. Ik hoop, dat U het uiterlijk Maandag hebt.

Misschien zouden wij dan voor Zaterdagmiddag (14 Maart) een afspraak kunnen maken (in Arnhem), teneinde over de uitgave te spreken? Dat zou mij wel het beste uitkomen. Gaarne even Uw antwoord.

U wilt dit potloodbriefje wel excuseren? Ik lig weer met griep te bed.

m.v.grl, Hoogachtend

Uw Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie