Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 14 juni 1939

14 Juni 1939

 

Den weledelzeergeleerde Heer

Dr Menno ter Braak

Kraaienlaan 36

Den Haag

 

Weledelzeergeleerde Heer,

Wij hebben de eer U mede te deelen, dat over het boekjaar 1938 werden verkocht van

Carnaval der Burgers    
21 ex. à f. 0.30   f. 6.30
     
Démasqué    
16 ex. à f. 0.22½   f. 3.60
     
Dr Dumay verliest    
6 ex. à f. 0.60   f. 3.60
     
Hampton Court    
178 ex. à f. 0.28½ f. 19.58  
restant voorschot f. 390.04  
blijft voorschot f. 370.46  
     
In gesprek met de vorigen    
277 ex. à f. 0.45 f. 78.94  
voorschot f. 75.--  
uit te keeren   f. 3.94
     
Politicus zonder Partij    
14 ex. à f. 0.45 f. 6.30  
restant voorschot f. 65.35  
blijft voorschot f. 59.05  
     
Van oude en nieuwe Christenen    
161 ex. à f. 0.37½ f. 60.37  
restant voorschot f. 121.88  
blijft voorschot f. 61.51  
    ----------
  transporteeren f. 17.44
     
Transport   f. 17.44
voor geleverde goederen in 1938   f. 19.26
    ----------
ons toekomend   f. 1.82
    ==========

welk bedrag wij U verzoeken op onze girorekening nr.145192 te doen overschrijven.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

 

M/B.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie