Briefwisseling Menno ter Braak - D.J. von Balluseck

D.J. von Balluseck
aan
Menno ter Braak

14 juni 1939

Amsterdam, 14/6 1939

Den Weled. Zeer Gel. Heer dr. MENNO TER BRAAK

Kraaienlaan 36

DEN HAAG.

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Uit uw schrijven van 11 Juni jl. heb ik met belangstelling gelezen, dat uw geschil met ‘Het Vaderland’ is bijgelegd. Voor uzelf verheugt mij dit zeer.

Anderzijds had ik gaarne nog eens met u van gedachten gewisseld over de verzorging van een cultuur-historische rubriek in het Handelsblad; ik begrijp echter volkomen, dat dit nu geen voortgang kan vinden. Misschien doet de gelegenheid zich later nog wel eens voor.

Inmiddels verblijf ik,

met vriendelijke groeten,

Hoogachtend

D.J. von Balluseck

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie