H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 15 juni 1939

LT/FR

DEN HAAG, 15/6/39.

 

Den WelEd. Zeergel. Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Ingesloten doen wij U een afschrift toekomen van een brief van het Europa Verlag, waaruit U ziet, dat ze U geheel vrij laten wat de bewerking van het boek van Rauschning.

Hierbij ontvangt U tevens opnieuw de proeven van den nieuwen druk.

Met vriendelijke groeten en meeste hoogachting,

H.P. LEOPOLD'S U.M. N.V.

[handtekening onleesbaar]

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie