S. van den Bergh jr.
aan
Menno ter Braak

Wassenaar, 16 juni 1939

den 16. Juni 1939

 

Geachte Heer ter Braak,

Van Professor Kraus zult U dezer dagen het door hem en mij geteekend richtsnoer ontvangen en hiermee is onzerzijds dan het geval behoorlijk geregeld.

Ik moet echter tot mijn leedwezen constateeren, dat een bericht in ‘Het Volk’ in het avondblad van 13 dezer geheel ingaat tegen den geest van den nieuwe regeling. - Ik neem aan, dat U, naar Uw verklaringen, geheel buiten deze zaak staat, maar U begrijpt, dat dit ons zeer onaangenaam heeft getroffen.

Inmiddels verblijf ik,

hoogachtend,

S. van den Bergh jr.

 

Den Weled. Zeergel. Heer

Dr. M. ter Braak,

's-Gravenhage.

Kraaienlaan 36.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie