Menno ter Braak
aan
S. van den Bergh jr.

12 juni 1939

12 Juni 1939

 

Den Weled. Geb. Heer

S. van den Bergh jr.

Rust & Vreugdlaan 5

WASSENAAR

 

Zeer geachte Heer Van den Bergh

Voor de goede orde deel ik U nog even mede, dat mij een brief van den Heer De Lang heeft bereikt, waarin hij mijn ontslag als redacteur annulleert. Aangezien hiermee de verhouding tusschen Het Vaderland en mij ook formeel is geregeld, meen ik er goed aan te doen het bewuste persberichtje aan het A.N.P. af te geven voor de avondbladen van 13 Juni; aan de verspreiding van geruchten over en commentaren op het ‘conflict’ wordt dan meteen een einde gemaakt.

met de meeste hoogachting,

 

In vervolg op schrijven

van 8 Juni j.l.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie