Briefwisseling Menno ter Braak - Algemeen Nederlandsch Persbureau

Menno ter Braak
aan
Algemeen Nederlandsch Persbureau

Den Haag, 12 juni 1939

Algemeen Nederlandsch Persbureau

Lange Voorhout 26

's GRAVENHAGE

 

12 Juni 1939

 

M.H.

Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn het volgende berichtje door te geven, bestemd voor de avondbladen van Dinsdag 13 Juni:

 

Naar wij vernemen, heeft het eenigen tijd geleden gerezen geschil bij Het Vaderland, betreffende de letterkundige medewerking van dr. Menno ter Braak, op een voor beide zijden bevredigende wijze oplossing gevonden.

 

Aangezien dit bericht in overleg tusschen Commissarissen van Het Vad. en mij zoo is geformuleerd, zou ik het wel op prijs stellen, indien aan de redactie niets werd gewijzigd.

met de meeste hoogachting,

Menno ter Braak

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie