Briefwisseling Menno ter Braak - Algemeen Nederlandsch Verbond, afdeeling Rotterdam

Algemeen Nederlandsch Verbond
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 25 september 1935

Rotterdam, 25 September 1935

 

Hooggeachte Heer,

Het bestuur der Afdeeling Rotterdam van het Algemeen Nederland verbond is voornemens Januari-Februari 1936 een drietal voordrachten te organiseeren over moderne Nederlandsche letterkunde (in den wereldoorlog).

De bedoeling is één avond Den ‘Algemeene’ Letterkunde, één avond de ‘Protestantse’ Letterkunde, één avond de ‘Roomsch Katholieke’ Letterkunde.

De voordracht zou een beschouwend gedeelte, zoowel als voordracht moeten bezitten.

Wij stellen ons voor eind Januari U, mijnheer ter Braak, uit te noodigen, half Februari Dhr. Roel Houwink, eind Februari de Heer Anton van Duinkerken.

De Woensdag leek ons het beste.

Onze voordrachten worden gehouden Ned. Handels Hoogeschool

Wij vangen den avond te 8 uur aan-

Als honorarium bieden wij U f 35. aan

Wij zullen verheugd zijn, indien U aan onze uitnoodiging gehoor kunt geven, gaarne eenigzins spoedig-

Met bel. gr. de meeste hoogachting

[Adi] Kuyper [sec]

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie