Briefwisseling Menno ter Braak - Bond van kunstenaars ter verdediging van de kulturele rechten

Bond van kunstenaars ter verdediging van de kulturele rechten
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 25 september 1935

Amsterdam, 25-9-1935

 

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

 

Zeer geachte Heer,

Onze bond stelt zich voor in het komend seizoen een aantal avonden te organiseren, waar sprekers van verschillende richting zullen worden uitgenodigd voor ons vanuit hun eigen standpunt de vraag te beantwoorden: waarom zie ik in het fascisme een gevaar voor de beschaving? Bent U bereid op een van deze avonden het woord te voeren?

Wanneer U, wat wij van harte hopen, op ons voorstel ingaat, vernemen wij graag van U, welke datum(s) in de eerstvolgende maanden U het best zou(den) schikken. Wij ontvingen al voorloopige toezegging voor een avond in deze reeks van Anton van Duinkerken, ds. W. Banning en mr. S. de Jong.

Met de meeste hoogachting,

A. Romein. V

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie