Briefwisseling Menno ter Braak - J.C.L. Bosman

J.C.L. Bosman
aan
Menno ter Braak

Kaapstad, 11 februari 1932

Universiteit van Kaapstad

Rondebosch

11 Feb. 1932

Den Zeergel. Heer

Dr. Menno ter Braak,

p.a. Nieuwe Rott. Courant,

Rotterdam

Waarde ter Braak,

Misschien herinner jij je nog dat we samen studenten geweest zijn te Amsterdam in de Nederlandse taal en letterkunde ook de Nederlandse kunstgeschiedenis, verder mede genoten hebben van de beraadslagingen van het illustere gezelschap ‘Helios’. Welnu sedert dien ben ik teruggekeerd in Zuid-Afrika, waar ik nu reeds verscheiden jaren lektor in Nederlands en Afrikaans aan bovenstaande inrichting ben.

Dit slechts ter bekendmaking.

Waarom ik eigenlijk aan je schrijf is om je daadwerkelijke hulp in te roepen in 'n zaak die jou reeds lang aan 't hart ligt en ons ook sedert verleden jaar is gaan interesseren. Censuur en andere oorzaken hebben gemaakt dat wij hier - Afrikaans- en Engelssprekenden - 'n Filmliga zijn gaan stichten ten einde tot voorstelling van betere films te komen.

Nu is natuurlijk de eerste zaak: hoe komen wij aan films, goede en goedkope? Van de filmmaatschappijen hier hebben wij weinig of geen hulp te wachten. Naar de Nederlandse Filmliga hebben wij geschreven, maar behalve een aanmoedigende eerste brief, ontvangen wij op alle verdere navragen, slechts omgaand brieven van de curieuste inhoud (o.a. over Australiese filmliga's!). Ook pogingen in andere richtingen o.a. verband zoeken met de Engelse liga, hebben niets opgeleverd.

Nu willen wij jou vragen, als hoofd, naar ik weet, van de Nederlandse Filmliga of jij jou niet persoonlijk voor ons 'n beetje wil inspannen. Wij hebben indertijd van jullie 'n lijst films ontvangen die jullie ter beschikking hebben of hadden. Op welke voorwaarden nu is het mogelijk films van jullie te betrekken? Dit is de voornaamste vraag.

Ik mag hier bijvoegen dat wij finansiëel nog niet te sterk zijn en vooralsnog clemente behandeling zeer op prijs stellen. Kunnen wij echter verzekerd zijn van 'n geregelde toevoer van de beste kunstfilms, ook opvoedkundige, dan lijdt het geen twijfel of onze vereniging zal zeer in groei toenemen en ontegenzeggelijk ook overal in het land navolging vinden. Uit de aard van de zaak kunnen financiële verhoudingen dan op 'n betere voet geregeld worden. Wat ons in loco op het ogenblik het meest dwarszit zijn de invoerrechten 3d (15 ct.) per voet. Maar als wij eerst verzekerd zijn van de verkrijgbaarheid van hoogstaande films, willen wij hemel en aarde bewegen een vrijstelling van het invoerrecht op films voor wat dan heet ‘opvoedkundige en kulturele doeleinden’ te verkrijgen.

Ik weet dat jij het steeds druk moet hebben met je schrijfwerk: essays en wat al meer, en nu ook weer jullie nieuw tijdschrift Forum. (Willen jullie ook soms Afrikaanse gedichten van mij proberen?) Maar hoe meer men te doen heeft, hoe meer men moet doen, zeggen wij hier. Daarop wil ik bouwen in elk geval wat deze zaak aangaat. Wij zullen enige hulp van jouw kant zeer op prijs stellen.

Met vriendelijke groeten en in de beste verwachting,

tt.

J.C.L. Bosman

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie