Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 11 februari 1932

Rotterdam, 11 Feb. '32

 

Beste Greshoff,

Veel dank voor de toezending van de proef (voor welk orgaan der nederduytsche sprake?). Natuurlijk ben ik het geheel met je opvatting eens; trouwens, jij zegt op gemakkelijker, causeerende manier analoge dingen aan mijn beweringen. Het terbraaksche deventer koek-element missen al je spijkers met koppen; daarom benijd ik je eenigszins, - overigens: nu komt het probleem aan de orde, hoe het, bij deze opvatting over de schoonheid, dan komt, dat er onder bepaalde menschen toch een communis opinio over ‘het’ schoone bestaat, waarom wij, met al onze lezers liberaliteit tegenover Mietje de keukenmeid, toch een ‘bon genre’ boven alle ‘mauvais genres’ verheffen. En dit probleem gaat m.i. de schoonheid te boven, het wordt een zaak van keuze voor of tegen een mensch. -

We krijgen toch een stuk van J.J. van Voorne voor Forum- Maart? De bladzijden worden daarvoor blank gehouden! - We hebben nog meer ‘leuke’ copij!

hart. gr.

je Menno ter Braak

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie