Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

Den Haag, 25 september 1935

den Haag, 25 Sept. 35

Pomonaplein 22

 

B.Z.

Dank voor je brief van 23 dezer. Aangezien het mij onder de gegeven omstandigheden natuurlijk beter lijkt den schijn van het conflict te forceeren te vermijden, laat ik Virginia tot November liggen, hoe onaangenaam ik het ook vind voor den auteur en voor mijzelf. Maar op één ding reken ik nu ook: dat de Vlamingen werkelijk binnen veertien dagen hun officieele beslissing aan ons laten weten. Wat je over de uitlatingen van Walschap en Roelants schrijft, lijkt me weinig bemoedigend voor een gunstige oplossing. Ik zou echter graag zoo spoedig mogelijk zekerheid hebben, want de tijd schiet aardig op; het schijnt in Vlaanderen ongelooflijk lang te duren, eer men aan zijn besluit toe is. Schrijf je me in ieder geval dadelijk, als je iets naders ter oore komt?

m.h.g.

tt.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie