Menno ter Braak
aan
Victor Varangot

Den Haag, 25 september 1935

25 Sept.35

 

B.V.

Tot mijn spijt kom ik pas vandaag tot een antwoord op je terecht verbaasde vraag naar het wonder van Virginia. Inderdaad is het stuk buiten mijn voorkennis en nadat ik het voor de zetterij, in volgorde en alles verder compleet, had afgegeven. Ik heb daarover zeer opgespeeld, maar aangezien tenslotte bleek, dat Zijlstra van Vriesland erover had opgebeld (je weet, dat ik in Italië zat) en dat dit gebaar dus niet de bedoeling had om mij te contrarieeren, maar om de nog steeds slepende onderhandelingen met de Vlamingen niet door een ‘onvriendelijk gebaar’ te beïnvloeden, heb ik mij er tenslotte bij neer moeten leggen. Het vervelende is, dat die onderhandelingen nòg slepen, zoodat ik nu de definitieve plaatsing op November heb gesteld. Er is nu geen sprake meer van, dat het verhaal niet geplaatst wordt, zoals je weet, aangezien de Ned. Redactie besloten heeft alles van die plaatsing te laten afhangen.

Intusschen heb ik ook een ietwat heuglijker bericht, n.l. dat v.V. en V. voor je nieuwe inzending zijn, zoodat die in principe is aangenomen; ik heb nog steeds geen tijd gehad die te lezen, maar de aanneming is verzekerd. Ik zeg in principe: want als Forum mocht verdwijnen, onverhoopt, kan ik niets beloven, omdat ik dan in de laatste nummers alles wat gezet is moet opruimen. Maar hiervan hoop ik nu toch binnenkort zekerheid te krijgen.

Wij hadden een zeer prettige reis naar Italië; de terugkomst was minder amusant, maar ik ben nu weer geheel beter.

Hoe staat het met je sollicitatiereizen?

m.h.g., ook aan Truida,

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie