Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 4 oktober 1935

Brussel, 4 October 1935

 

Beste Menno

Nog hartelijken dank voor je brief van 25 Sp. Het verheugt mij zeer dat mijn laatste inzending door 2 der redactieleden aannemelijk is verklaard. Niettemin zou ik bij gelegenheid nog eens je persoonlijk oordeel erover willen vernemen.

Nog eenige dingen die mij op het hart liggen ten aanzien van de Virginia-kwestie. Ik zal er maar niet over mopperen wat het in de gegeven omstandigheden m.i. volkomen nutteloos uitstel van September tot November betreft. De zaak was beslist, van verdere onderhandelingen was toch niets meer te verwachten en de Vlamingen waren verwittigd, maar ik meen, dat het in September zou verschijnen. Dit laatste ‘onvriendelijk gebaar’ zou geheel in het kader gepast hebben van de vorige gebaren der Hollandsche redactie.

Nu Virginia dan eindelijk in November geplaatst zal worden, ben ik allerminst verrukt, dat dit de opheffing van ‘Forum’ insluit. Ik had persoonlijk het veel liever ergens anders gepubliceerd gehad met behoud van Forum, dan zooals het nu gebeurd is. Maar ik voor mij geloof, dat het sop de kool niet waard is. Als je nu zegt, dat niet Virginia de kool was maar het prestige der Hollanders, in het bijzonder jullie drieën, dan houd ik nog vol dat die prestigequaestie niet de val van Forum waard is. Forum was vanaf het begin af aan al een coalitie. Wanneer jullie Virginia niet hadden geplaatst was het Hollandsche prestige nog wel op een andere manier te handhaven geweest. Ik geloof, dat je daar persoonlijk ook zoo over gedacht hebt, maar dat je daar later, door vreemde invloeden, van gedachten over verandert bent. Het is wel erg mooi om je op een extremistisch en heroïsch standpunt te stellen, maar in sommige gevallen lijkt mij dat toch niet de meest aangewezen manier om op te treden; en in het bijzonder in dit geval niet, daar je van te voren wist, dat Forum in den huidigen toestand een compromis was. Ik ben, even als jij, er volkomen van overtuigd, dat Hollanders superieur zijn aan Vlamingen en ‘vrijdenkers’ aan Katholieken. Maar dat was toch wel op een andere manier te bewijzen geweest, dan door het doordrijven van jullie standpunt in deze zaak. Als je het omnia aut nuhil beleed, hadden jullie nooit met Katholieke Vlamingen moeten beginnen.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie