Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 14 oktober 1935

Brussel, 14 October 1935

 

B.M.

Zooals wij van verschillende kanten gehoord hebben is de opheffing van Forum nu definitief. Er schijnen in verschillende Nederlandsche dagbladen stukjes over gepubliceerd te zijn en jij schijnt in Het Vaderland er ook over geschreven te hebben. Zou je me nu het groote pleizier willen doen om me die twee stukjes van jou te sturen en alle die je nog zult schrijven over deze quaestie.

Ook wachten wij nog altijd op de foto's die Ant van den zomer gemaakt heeft.

Ik heb een baantje in het vooruitzicht hier te Brussel. Het is het vertalen van filmdialogen in het Nederlandsch voor het nasynchroniseeren van film's. Als het wat wordt betaalt het wel aardig. Over eenige weken zal ik er meer van hooren.

Op 't oogenblik besteed ik een dag per week aan de opmaak en correctie van het Hollandsch Weekblad hetgeen me eenige honderden franken per maand oplevert.

Het verheugt mij zeer dat mijn laatste inzending voor Forum door twee der redactieleden aannemelijk werd verklaard. Niettemin zou ik gaarne nog eens je persoonlijk oordeel erover willen vernemen.

Verder is hier niet veel nieuws.

Met h.g. ook van T. en ook voor A.

je V

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie