Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 9 november 1935

Brussel, 9 November 1935

 

Beste Menno en Ant

Vanmorgen hoorde ik van Greshoff, dat jullie vergramd waren op ons naar aanleiding van een briefje dat Truida onlangs schreef. Ik weet niet meer precies wat er instond, maar ik herinner me nog, dat ik mijn volle goedkeuring eraan gehecht heb. Daarom voel ik mij nu gedrongen jullie mijn excuses aan te bieden voor het feit dat ik jullie zonder het te willen gekwetst heb. Natuurlijk ben ik dankbaar voor de moeite en onaangenaamheden die je getrotseerd hebt om Virginia geplaatst te krijgen. Maar ik dacht, ik kreeg dien indruk, dat je het tenslotte voor het beginsel, voor de ‘eer’, van het Nederlandsche vrijdenkende intellect en voor de integriteit der Hollandsche Forum-redactie gedaan hebt. Nu het echter blijkt dat je het voornamelijk voor mij gedaan hebt, hoop ik oprecht dat je me niet van ondankbaarheid jegens jou zou willen verdenken. Eerlijk gezegd kon ik er uit materialistische overwegingen niet zoo verrukt over zijn, dat de publicatie van Virginia de opheffing van Forum meesleepte. Want hierdoor zie ik een eventueel afzetgebied verdwijnen. Ik dacht ook, ten tijde dat Truida die gewraakte brief schreef, dat er jou wel iets aan gelegen lag om Forum te behouden. Maar kort daarna begreep ik uit mededeelingen van Greshoff, dat de Nederlandsche literatuur blij moest zijn, dat ze nu eindelijk van zoo'n beschamende coalitie met katholieke Vlamingen verlost waren. Ik dacht in mijn naïveteit, dat jouw standpunt ten opzichte van Forum nog hetzelfde was als toen twee jaar geleden het monsterverbond met de Vlamingen werd aangegaan. (Hierbij komt nog, dat ik liever niet zoo'n beteekenis aan Virginia had zien gegeven worden, die het stuk volgens mijn inzicht en dat van anderen (o.a. Greshoff) niet verdiende. Je kunt je misschien voorstellen, dat er voor mij een pijnlijke kant aanzit. Ik ben bang, dat het de aandacht die het nu trekt niet verantwoorden kan.)

Hoe het ook zij, ik hoop dat dit nu werkelijk het laatste incident is, dat Virginia op haar geweten heeft. En ik hoop, dat je ons na deze toelichting die tactloosheid uit de vorige brief zult willen vergeven.

Met hartelijke groeten voor jullie beiden

Je Victor

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie