Truida Varangot-ter Braak
aan
Menno ter Braak

Brussel, 9 november 1935

Brussel, 9 November 1935

 

Beste Menno en Ant,

Gelukkig hoor ik via Jan Greshoff dat jullie erg boos zijn naar aanleiding van mijn laatste brief. Nu wéét ik tenminste. Ik was me natuurlijk helemaal niet bewust dat ik iets onaardigs geschreven had en dat spijt me dan ook erg. Ik heb de Forum-kwestie niet in de eerste plaats beschouwd als een vechten voor Virginia maar voor de onafhankelijkheid van de Nederlandsche redactie en ik dacht dat Menno's bemoeiingen niet zoozeer Victor golden dan wel zijn eigen verdediging. De invloed, die Eddy en Jan hierbij uitgeoefend hebben, lijkt me hier ook voor getuigen. Enfin, objectief beschouwd, ben ik het met Jan eens, dat de samenwerking nooit begonnen had moeten worden en dat de eerste steen, die er door de nadeelen in die samenwerking in den weg kwam, een welkome aanleiding moest zijn om er een eind aan te maken. Maar ik schreef, meen ik, op dat oogenblik een ander standpunt innemend, dat het toch wel jammer was. Helaas heb ik geen doorslag van mijn brief en kan me niet meer herinneren hoe de vorm was, die jullie zoo gekwetst heeft. In ieder geval voel ik me door deze ‘boosheid’ van jullie te meer in het verdomhoekje van de familie, wat me toch al pijnlijk genoeg is.

We hebben tante Anna's steun afgeschreven, dat zal jullie ongetwijfeld genoegen doen.

Ondanks alles, met hartelijke groeten, en in de hoop op een beter wederzijds begrip,

Truida

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie