Ed Hoornik
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 8 november 1935

Amsterdam, 8-XI 1935

Zeer geachte Heer ter Braak,

Eenige maanden geleden zond ik U ter publicatie in ‘Forum’ een paar gedichten, waaromtrent ik -behalve de gebruikelijke briefkaart- nog niets vernam. Bestaat de mogelijkheid, dat deze in het Decembernummer -helaas de laatste aflevering- worden geplaatst? Ik zou mij daarover zeer verheugen.

Inmiddels

Met ernstige hoogachting

Ed Hoornik

Stadionstraat 25II

Amsterdam (Z.)

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie