Ed Hoornik
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 augustus 1935

A'dam 27-VIII-'35

 

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Ingesloten doe ik U een drietal gedichten toekomen, welke ik gaarne in ‘Forum’ zag opgenomen.

Met [vriendelijke] dank en

ernstige hoogachting

Ed. Hoornik

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie