Ed Hoornik
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 31 juli 1935

31-VII-'35

 

Geachte Heer ter Braak

U dankend voor de plaatsing van ‘Sterilisatie’ heb ik het genoegen U wederom een tweetal gedichten te doen toekomen. Het vers ‘Redacteuren’ kon ik niet met mijn eigen naam onderteekenen, daar ik zelf nauw bij de pers betrokken ben.

Met vriendelijke dank en

ernstige hoogachting

Ed Hoornik

 

Stadionstraat 25 II

A'dam

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie