Menno ter Braak
aan
Ed. Hoornik (Amsterdam)

Den Haag, 23 mei 1935

Pomonaplein 22 den Haag

23 Mei 1935

Aan den Heer

Ed. Hoornik,

Stadionstraat 25 II

Amsterdam

Zeer geachte Heer,

Namens de Redactie moet ik U mededeelen, dat zij Uw gedicht ‘Sterilisatie’ gaarne in Forum wil [plaatsen], maar alleen onder voorwaarde, dat de volslagen mislukte laatste vier regels vervallen.

Ik weet natuurlijk niet of U hiermede accoord kunt gaan. Ik zend U hierbij dus beide gedichten terug. Mocht U met de gestelde voorwaarde accoord kunnen gaan, dan ontvang ik het gaarne van U retour; het kan dan hoogstwaarschijnlijk in het Juli-nummer geplaatst worden.

Namens de Redactie,

Met de meeste hoogachting

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie